İnovasyon ve Endüstri 4.0

İnovasyon Nedir?

İnovasyon, (yenilik), yenilik faaliyetleri, yenilikçi firma gibi temel yenilik kavramlarını sistematik bir biçimde tanımlar. İnovasyon “İşletme içi uygulamalarda, iş yeri organizasyonunda veya dış ilişkilerde yeni veya önemli derecede iyileştirilmiş bir ürün (mal veya hizmet), süreç veya yeni bir pazarlama yöntemi ya da yeni bir organizasyonel yöntemin gerçekleştirilmesidir.” 
Bir ülkede inovasyon, sürdürülebilir büyüme ile birlikte toplumdaki refahı ve iş olanağının artmasını ifade eder. Kurum içi ve kurum dışı yaratıcılığı teşvik etmeye öncelik veren şirketler için daha yüksek katma değerli ürün ve hizmet sunması daha mümkün olabilmektedir. Aynı zamanda şirketler, inovasyonlarının tüketici deneyimini ne şekilde etkileyeceğini akılda tutmalıdır. Tüketiciler, müşteriler ve çalışanlar için en iyi deneyimi elde etmek, iyi bir strateji ve teknolojiyi inovasyon süreçlerinin geliştiren bir sisteme dönüştürmeye yardımcı olmaktadır. Ayrıca, bu teknolojik dönüşümü tüketici ihtiyaçlarına adapte etmek inovasyonun başarısını daha da artırmaktadır.
Hem en yeni teknolojileri en hızlı şekilde ürünlere adapte etmek hem de müşterileri ve tüketicileri inovasyon süreçlerine dahil etmek şirketlere önemli bir rekabet avantajı sağlamaktadır. Bu dönüşümlerin üretim sektöründe artarak devam edeceği beklenmektedir. 

İnovasyon ve Endüstri 4.0

Dünya ekonomik, politik ve sanayi açısından sürekli değişim geçirmekte ve bu yönde dünyada her geçen gün yeni gelişmelerin olduğu görülmektedir. Bu değişim ve gelişmelerle beraber sanayide bugüne kadar birçok devrim yaşanmıştır. Bu devrimlerin en sonuncusu ise Endüstri 4.0’dır. Üretimde teknolojinin sürekli gelişmesiyle birlikte yenilikçi üretim anlayışı kendini göstermiştir.Endüstri 4.0 üretimde insan gücünün etkisini azaltarak yeni nesil robotik üretime (robotların üretim süreçlerini kendiliğinden yönetebilir hale gelmesi) geçisin zeminini hazırlamaktadır. Bu durum birçok değişimi ve yeniliği de beraberinde getirmektedir. Endüstri 4.0 yeni ürünler, yeni organizasyonlar, yeni süreçler, yeniden yapılandırma demektir. Bu nedenle birçok alanda inovasyonların yapılması gerekmektedir. “Katma değer sağlayan yenilik” olarak ifade edilen inovasyonun Endüstri 4.0 modeline geçişte her sektörde ihtiyaç duyulan önemli bir olgu olduğu söylenebilir. Bu nedenle sektör temsilcileri, yöneticiler, kamu temsilcileri ve ilgili sorumlular Endüstri 4.0 sürecinde ürün, süreç, pazarlama ve örgütsel inovasyonlar konusunda bilgilendirilmeli ve bu yönde çalışmalar yapılmalıdır. 

Üretim, en ileri teknoloji, geniş makine parkuru ve endüstri 4.0 uygulamaları ile yapılmaktadır. Firmamız bünyesinde geniş makine parkuru ile istenilen her kalite, ölçü ve baskı tipine göre üretim yapılabilmektedir.

İhtiyaçtan yenilik doğar.

Alpaslan YILMAZ
Operasyon Direktörü

 

Kaynakça

https://geturkiyeblog.com
AVRASYA Uluslararası Araştırmalar Dergisi Cilt : 7 Sayı : 18 Sayfa: 465 - 478 Haziran 2019 Türkiye Araştırma Makalesi