Politikalarımız

Güvenlik, Çevre, Sağlık ve Kalite Politikamız

  • İşyerimizde yapılan her türlü faaliyette iş güvenliği, çevre ve kalite yönetimi ve kanuni şartlara uymayı,
  • Çalışanlarımıza sürdürülebilir bir iş güvenliği, çevre ve kalite kültürü oluşturmayı ve benimsetmeyi,
  • Çalışmalarımız sırasında emniyetli bir çalışma ortamı oluşturmayı, meslek hastalıkları ve iş kazalarının oluşmasını engelleyecek önlemleri almayı,
  • Çevreye olan sorumluluğumuzu yerine getirmek için kendi faaliyetlerimizde oluşan çevresel kirlenmenin önüne geçmeyi ve kanuni şartlara uymayı,
  • Çalışanlarımıza ve alt işveren çalışanlarımıza gerekli eğitimler vererek geliştirmelerine katkıda bulunmayı,
  • Kalite odaklılığı organizasyonun tüm seviyelerinde sindirmeyi,
  • Değişen ve gelişen müşteri beklentilerini göz önünde bulundururken, ürün kalitesinin rekabet, verimlilik ve kârlılık gözetilerek sağlanmasını benimsemeyi,
  • Uygulamada olan iş güvenliği, çevre ve kalite yönetimi faaliyetlerini değerlendirerek ortaya çıkan sonuçları izlemek, sürekli olarak geliştirmeyi ve iyileştirmeyi

Onurcan Ambalaj olarak, faaliyetlerimizde geçmiş otuz yılın bizlere kattığı enerji ve tecrübe ile geleceğe sürdürülebilir şekilde taşımayı taahhüt ederiz.