Ambalaj Seçimlerimizde Çevreci Ürünlerin Önemi

Son yıllarda pazarlamanın en önemli unsurlarından biri haline gelen, raflardaki sessiz satıcılar, ambalajlar, seçimleri bilinçli bir şekilde yapıldığı ve bilinçli bir şekilde üretildiği takdirde, düşünülenin aksine çevre dostu olarak nitelendirilebilirler.

Hızla artan nüfus ve değişen tüketim alışkanlıklarıyla birlikte doğal kaynaklarımız bilinçsiz kullanımla her geçen gün azalmaktadır. Daha yaşanılabilir bir dünya ve gelecek nesillerimiz için doğal kaynakları verimli kullanabilmek adına atıkları geri dönüştürmek son derece büyük önem taşımaktadır.. Bu bağlamda geri dönüşümlü ambalaj seçimleri; kaynakların korunmasına, enerji ve atık tasarrufuna, çevre kirliliğin azalmasına imkan sağlar. Geri dönüşüm, tüm bu tasarruflarla uzun vadede ekonomik anlamda da toplumlara katkı sağlayacaktır.

Kullanılan ambalajlar atık haline geldikten sonra, türlerine göre ayrılıp geri dönüştürülürse eğer geri dönüştürülmüş malzemeler yeniden hammadde olarak kullanılabilmektedir. Örneğin; 1 ton kağıdın geri dönüşüme katılması sonucu 17 ağacın kesilmesi önlenmektedir, kullanılmış kağıdın tekrar kağıt imalatında kullanılması hava kirliliğini %74-94, su kirliliğini %35, su kullanımını %45 azaltır. Çevre ve ambalaj ilişkisi bu nedenle çok önemlidir.

Özellikle yaşadığımız pandemi süreci tüketicilerin satın alma kriterlerinde büyük ölçüde değişikliğe sebep oldu. Bu dönemde sağlığın, hijyenin ve güvenilirliğin ön plana çıkmasıyla ambalaj seçimleri de son derece önem kazandı. Tüketiciler daha hijyenik ve güvenilir olduğunu düşündükleri için ambalajlı ürünleri daha fazla tercih etmeye başladı. Çevre dostu ve doğal ürün trendi artarken markalar da ambalaj tasarımında artık doğayı kirletmeyen, geri dönüştürülebilir materyallere ağırlık vermeye başladı. Bu nedenle çevre dostu ambalajlı ürünler hem tüketiciler hem de üreticiler için tercih sebebi oldu.

Üreticiler ve son kullanıcılar için iyi bir ambalaj tasarımı çevre duyarlılığına ne kadar yatkın olup olmadığıyla ölçülmelidir ve seçimler buna bağlı yapılmalıdır.

Unutmayalım ki doğru seçimler doğru sonuçlar doğurur.

Göksu Gezerli
Satış Operasyon Uzmanı

Kaynakçalar