Covid-19 Döneminde İş Sağlığı ve Güvenliği

Tüm dünyaya yayılan COVID-19 virüsü, Türkiye’de de 11 Mart tarihinde görüldü. Bu süreçte bazı iş yerleri geçici olarak kapanırken bazı iş yerleri uzaktan çalışma yöntemini tercih etti. Kriz durumlarında işverenlere süreç boyunca şeffaf olmak ve hem yetkililerle hem de çalışanlarla olan iletişimi koparmamak ve gelişmeleri yakından takip ederek, güncel gelişmeleri çalışanlarınızla paylaşmak gibi oldukça önemli görevler düşmektedir. Benzer şekilde iyi bir süreklilik planı; özellikle pozisyonu gereği şirketinizde önemli rol üstlenen çalışanlarınızın, salgına yakalanması ya da uzaktan çalışması gereken durumlarda, işlerinizin devamlılığının nasıl sağlanacağını belirler. 

Böylesi bir risk ortamında tüm bireylere ve kurumlara da belirli sorumluluklar düşüyor. İşyerinde alınması gereken önemli tedbirler ise aşağıdaki gibi olmalıdır:

  • İşyeri sağlık birimlerince işyerlerinin tüm girişleri kontrol altında tutulmalı, 
  • Girişler mümkün olan en az düzeye indirilmeli,
  • Giriş yapan tüm çalışanlar ve diğerlerinin (ziyaretçi, tedarikçi, vs.) ateşi ölçülmeli, 37,8 *C üzerinde olanlar alınmamalı varsa işyeri hekimi tarafından yapılacak muayene sonrasında şüpheliler hastanelere sevk edilmeli ya da evlerinde dinlenmeye gönderilmelidir. İşyeri hekiminin olmadığı işyerlerinde ALO 184 aranarak süreç izlenmelidir. 
  • Ateş ölçenlerin ve sağlık çalışanlarının koruyucu ekipmanı olmalıdır. Maske, eldiven gibi koruyucu ekipman eksiksiz olarak kullanılmalı ve tedariği sağlanmalıdır. Şüpheli olarak bulunarak hastaneye sevk edilenlere cerrahi maske takılarak tedbir alınmalıdır.  *Bütün alanların düzenli olarak havalandırılması ve tuvaletler, kapı kolları, merdiven trabzanları, çalışma masaları ve tüm çalışma ekipmanlarının temizlenme sıklığı ve niteliği en üst düzeyde olmalıdır.
  • Yemekhanenin, kapı kolları ve merdivenlerinin kenarlıklarının, yemek saatlerinde sık sık temizlenmesi önemlidir. 
  • Mümkün olduğunca, işletmenin bütün bölümlerine alkol bazlı dezenfektanlar yerleştirilmelidir. Yemekten önce mutlaka işçilerin ellerinin yıkanması sağlanmalı, ayrıca yemekhanelerin girişlerine ve yemekhanenin uygun yerlerine, alkol bazlı dezenfektanlar yerleştirilmelidir. Yemekhaneler, yemek süresince ve yemek sonrasında sürekli havalandırılmalıdır. İşçiler, yemeklerini alırken ve masalarda,  aralıklarla ve 1.5 metre sosyal mesafe kuralına uyarak, ve, karşılıklı çapraz olarak oturtulmalıdır. Yemekhanelerde servis için ortak kullanılan kepçe, maşa ve benzeri araçlardan vazgeçilmeli. Çatal, kaşık, bıçak gibi malzemeler, her işçi için ayrı ayrı hazırlanarak servis edilmelidir. Yemek servisi yapan personelin hijyen kurallarına uyması konusuna özel bir önem verilmelidir.
  •  Servis araçlarının şoförleri, yemekhane çalışanları, temizlik çalışanları gibi temas imkanları yüksek olan çalışanların, hastalığın bulaşma ve korunma yolları ile ilgili eğitimleri ve hijyenlerinin sağlanması,  salgının kontrolü ve bulaşmaların önlenmesi açısından önemlidir.
  • İşçi servisleri, her sefer öncesi mutlaka dezenfekte edilmeli, servis kapasiteleri azaltılarak işçilerin servislere aralıklarla oturması sağlanarak sosyal mesafesinin korunması sağlanmalıdır. Gerektiğinde de servis şoförü ve tüm yolcuların cerrahi maske takmaları sağlanarak tedbir alınmalıdır. Servislerde yeterli sayıda alkol bazlı dezenfektan yerleştirilerek hijyenik ortam sağlanmalıdır.

İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı - Gökçe ATİK

Kaynak : TTB İşçi Sağlığı ve İşyeri Hekimliği Kolu Monster  – Harvard Business Review